Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính: Tỷ đồng
TT Tỉnh, thành phố
Tổng số
I Đồng bằng sông Hồng
1 Hà Nội
2 Hà Tây
3 Vĩnh Phúc
4 Bắc Ninh
5 Quảng Ninh
6 Hải Dương
7 Hải Phòng
8 Hưng Yên
9 Thái Bình
10 Hà Nam
11 Nam Định
12 Ninh Bình
II Trung du và miền núi phía Bắc
13 Hà Giang
14 Cao Bằng
15 Bắc Kạn
16 Tuyên Quang
17 Lào Cai
18 Yên Bái
19 Thái Nguyên
20 Lạng Sơn
21 Bắc Giang
22 Phú Thọ
23 Điện Biên
24 Lai Châu
25 Sơn La
26 Hòa Bình
III Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
27 Thanh Hóa
28 Nghệ An
29 Hà Tĩnh
30 Quảng Bình
31 Quảng Trị
32 Thừa Thiên Huế
33 Đà Nẵng
34 Quảng Nam
35 Quảng Ngãi
36 Bình Định
37 Phú Yên
38 Khánh Hòa
39 Ninh Thuận
40 Bình Thuận
IV Tây Nguyên
41 Kon Tum
42 Gia Lai
43 Đắk Lắk
44 Đắk Nông
45 Lâm Đồng
V Đông Nam Bộ
46 Bình Phước
47 Tây Ninh
48 Bình Dương
49 Đồng Nai
50 Bà Rịa Vũng Tàu
51 TP. Hồ Chí Minh
VI Đồng bằng sông Cửu Long
52 Long An
53 Tiền Giang
54 Bến Tre
55 Trà Vinh
56 Vĩnh Long
57 Đồng Tháp
58 An Giang
59 Kiên Giang
60 Cần Thơ
61 Hậu Giang
62 Sóc Trăng
63 Bạc Liêu
64 Cà Mau
VII Không phân vùng
Không xác định
Đơn vị tính: %
TT Tỉnh, thành phố
Tổng số
I Đồng bằng sông Hồng
1 Hà Nội
2 Hà Tây
3 Vĩnh Phúc
4 Bắc Ninh
5 Quảng Ninh
6 Hải Dương
7 Hải Phòng
8 Hưng Yên
9 Thái Bình
10 Hà Nam
11 Nam Định
12 Ninh Bình
II Trung du và miền núi phía Bắc
13 Hà Giang
14 Cao Bằng
15 Bắc Kạn
16 Tuyên Quang
17 Lào Cai
18 Yên Bái
19 Thái Nguyên
20 Lạng Sơn
21 Bắc Giang
22 Phú Thọ
23 Điện Biên
24 Lai Châu
25 Sơn La
26 Hòa Bình
III Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
27 Thanh Hóa
28 Nghệ An
29 Hà Tĩnh
30 Quảng Bình
31 Quảng Trị
32 Thừa Thiên Huế
33 Đà Nẵng
34 Quảng Nam
35 Quảng Ngãi
36 Bình Định
37 Phú Yên
38 Khánh Hòa
39 Ninh Thuận
40 Bình Thuận
IV Tây Nguyên
41 Kon Tum
42 Gia Lai
43 Đắk Lắk
44 Đắk Nông
45 Lâm Đồng
V Đông Nam Bộ
46 Bình Phước
47 Tây Ninh
48 Bình Dương
49 Đồng Nai
50 Bà Rịa Vũng Tàu
51 TP. Hồ Chí Minh
VI Đồng bằng sông Cửu Long
52 Long An
53 Tiền Giang
54 Bến Tre
55 Trà Vinh
56 Vĩnh Long
57 Đồng Tháp
58 An Giang
59 Kiên Giang
60 Cần Thơ
61 Hậu Giang
62 Sóc Trăng
63 Bạc Liêu
64 Cà Mau
VII Không phân vùng
Không xác định
Đơn vị tính: %
TT Tỉnh, thành phố
Tổng số
I Đồng bằng sông Hồng
1 Hà Nội
2 Hà Tây
3 Vĩnh Phúc
4 Bắc Ninh
5 Quảng Ninh
6 Hải Dương
7 Hải Phòng
8 Hưng Yên
9 Thái Bình
10 Hà Nam
11 Nam Định
12 Ninh Bình
II Trung du và miền núi phía Bắc
13 Hà Giang
14 Cao Bằng
15 Bắc Kạn
16 Tuyên Quang
17 Lào Cai
18 Yên Bái
19 Thái Nguyên
20 Lạng Sơn
21 Bắc Giang
22 Phú Thọ
23 Điện Biên
24 Lai Châu
25 Sơn La
26 Hòa Bình
III Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung
27 Thanh Hóa
28 Nghệ An
29 Hà Tĩnh
30 Quảng Bình
31 Quảng Trị
32 Thừa Thiên Huế
33 Đà Nẵng
34 Quảng Nam
35 Quảng Ngãi
36 Bình Định
37 Phú Yên
38 Khánh Hòa
39 Ninh Thuận
40 Bình Thuận
IV Tây Nguyên
41 Kon Tum
42 Gia Lai
43 Đắk Lắk
44 Đắk Nông
45 Lâm Đồng
V Đông Nam Bộ
46 Bình Phước
47 Tây Ninh
48 Bình Dương
49 Đồng Nai
50 Bà Rịa Vũng Tàu
51 TP. Hồ Chí Minh
VI Đồng bằng sông Cửu Long
52 Long An
53 Tiền Giang
54 Bến Tre
55 Trà Vinh
56 Vĩnh Long
57 Đồng Tháp
58 An Giang
59 Kiên Giang
60 Cần Thơ
61 Hậu Giang
62 Sóc Trăng
63 Bạc Liêu
64 Cà Mau
VII Không phân vùng
Không xác định