Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính: Người
TT Ngành kinh tế
TỔNG SỐ
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
Khai khoáng
Khai thác than cứng và than non
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
Khai thác quặng kim loại
Khai khoáng khác
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Sản xuất, chế biến thực phẩm
Sản xuất đồ uống
Sản xuất sản phẩm thuốc lá
Dệt Manufacture of textiles
Sản xuất trang phục
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
In, sao chép bản ghi các loại
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
Sản xuất kim loại
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
Sản xuất thiết bị điện
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc
Sản xuất phương tiện vận tải khác
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Thoát nước và xử lý nước thải
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Xây dựng
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Vận tải, kho bãi
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
Vận tải đường thủy
Vận tải hàng không
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
Bưu chính và chuyển phát
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Dịch vụ lưu trú
Dịch vụ ăn uống
Thông tin và truyền thông
Hoạt động xuất bản
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
Hoạt động phát thanh, truyền hình
Viễn thông
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Hoạt động dịch vụ thông tin
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
Hoạt động tài chính khác
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Nghiên cứu khoa học và phát triển
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Hoạt động thú y
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác
Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
Giáo dục và đào tạo
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Hoạt động y tế
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
Hoạt động dịch vụ khác
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
Đơn vị tính: %
TT Ngành kinh tế
TỔNG SỐ
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
Khai khoáng
Khai thác than cứng và than non
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
Khai thác quặng kim loại
Khai khoáng khác
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Sản xuất, chế biến thực phẩm
Sản xuất đồ uống
Sản xuất sản phẩm thuốc lá
Dệt Manufacture of textiles
Sản xuất trang phục
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
In, sao chép bản ghi các loại
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
Sản xuất kim loại
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
Sản xuất thiết bị điện
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc
Sản xuất phương tiện vận tải khác
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Thoát nước và xử lý nước thải
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Xây dựng
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Vận tải, kho bãi
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
Vận tải đường thủy
Vận tải hàng không
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
Bưu chính và chuyển phát
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Dịch vụ lưu trú
Dịch vụ ăn uống
Thông tin và truyền thông
Hoạt động xuất bản
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
Hoạt động phát thanh, truyền hình
Viễn thông
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Hoạt động dịch vụ thông tin
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
Hoạt động tài chính khác
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Nghiên cứu khoa học và phát triển
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Hoạt động thú y
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác
Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
Giáo dục và đào tạo
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Hoạt động y tế
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
Hoạt động dịch vụ khác
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác
Đơn vị tính: %
TT Ngành kinh tế
TỔNG SỐ
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản
Khai khoáng
Khai thác than cứng và than non
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên
Khai thác quặng kim loại
Khai khoáng khác
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng
Công nghiệp chế biến, chế tạo
Sản xuất, chế biến thực phẩm
Sản xuất đồ uống
Sản xuất sản phẩm thuốc lá
Dệt Manufacture of textiles
Sản xuất trang phục
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
In, sao chép bản ghi các loại
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế
Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác
Sản xuất kim loại
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
Sản xuất thiết bị điện
Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu
Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc
Sản xuất phương tiện vận tải khác
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị
Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí
Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải
Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Thoát nước và xử lý nước thải
Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế liệu
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Xây dựng
Xây dựng nhà các loại
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng
Hoạt động xây dựng chuyên dụng
Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
Vận tải, kho bãi
Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống
Vận tải đường thủy
Vận tải hàng không
Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
Bưu chính và chuyển phát
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Dịch vụ lưu trú
Dịch vụ ăn uống
Thông tin và truyền thông
Hoạt động xuất bản
Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc
Hoạt động phát thanh, truyền hình
Viễn thông
Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính
Hoạt động dịch vụ thông tin
Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm
Hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo đảm xã hội bắt buộc)
Hoạt động tài chính khác
Hoạt động kinh doanh bất động sản
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
Hoạt động pháp luật, kế toán và kiểm toán
Hoạt động của trụ sở văn phòng; hoạt động tư vấn quản lý
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Nghiên cứu khoa học và phát triển
Quảng cáo và nghiên cứu thị trường
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác
Hoạt động thú y
Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ
Cho thuê máy móc, thiết bị (không kèm người điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình; cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm
Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ khác
Hoạt động điều tra bảo đảm an toàn
Hoạt động dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan
Hoạt động hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác
Giáo dục và đào tạo
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
Hoạt động y tế
Hoạt động chăm sóc, điều dưỡng tập trung
Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung
Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hoá khác
Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc
Hoạt động thể thao, vui chơi và giải trí
Hoạt động dịch vụ khác
Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác
Sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác