Quản lý số liệu

Tìm kiếm

Đơn vị tính:
TT Đơn vị (sản phẩm)
1 Điện sản xuất
TĐ Điện lực VN
Các đơn vị khác
Điện nhập khẩu từ Trung Quốc
Điện thương phẩm
Nông, Lâm nghiệp & Thuỷ sản
Công nghiệp & Xây dựng
Thương nghiệp & K.Sạn NH
Quản lý & Tiêu dùng dân cư
Các hoạt động khác
2 Than sạch (TĐ CN ThanKhoáng sản VN)
3 Alumin
4 Quặng Apatit
5 Dầu thô
Trong nước
Nước ngoài
6 Khí đốt (khí thiên nhiên)
7 Khí hóa lỏng (LPG)
8 Xăng, dầu các loại
9 Polypropylen
10 Thép các loại (TCT Thép VN)
11 Động cơ điện các loại (TCT TB Điện)
12 Động cơ diezen (TCT MĐL&MNN)
13 Máy công cụ (TB Công nghiệp)
14 Biến thế điện (TCT TB Điện)
15 Phân đạm U rê
Tập đoàn CN Hóa chất VN
Hà Bắc
Ninh Bình
Tập đoàn Dầu khí QG VN
Phú Mỹ
Cà Mau
16 Phân lân (TĐ Hóa chất VN)
17 Phân NPK (TĐ Hóa chất VN)
18 Phân DAP (TĐ Hóa chất VN)
19 Thuốc trừ sâu (TĐ Hóa chất VN)
20 Axit (H2SO4) thành phẩm (TĐ Hóa chất VN)
21 Xút (NaOH) thành phẩm (TĐ Hóa chất VN)
22 Lốp xe máy (TĐ Hóa chất VN)
23 Lốp ô tô, máy kéo (TĐ Hóa chất VN)
24 Ắc quy (TĐ Hóa chất VN)
25 Tổng số chất tẩy rửa (TĐ Hóa chất VN)
26 Ôtô tải các loại (TCT Máy động lực & MNN)
27 Máy kéo xe vận chuyển (TCT Máy động lực & MNN)
28 Máy xay sát lúa gạo (TCT Máy động lực & MNN)
29 Sợi toàn bộ (TĐ Dệt may VN)
30 Vải các loại (TĐ Dệt may VN)
31 Quần áo các loại (TĐ Dệt may VN)
32 Giấy các loại (TCT Giấy VN)
33 Thuốc lá bao các loại (TCT Thuốc lá VN)
34 Bia các loại
TCT CP BRNGK Hà Nội
+ Thương hiệu Hà Nội
+ Khác
TCT CP BRNGK Sài Gòn
+ Thương hiệu Sài Gòn
+ Khác
35 Dầu thực vật (toàn TCT)
Vocarimex
36 Xi măng (TCT XD CN VN)
37 Clanhke (TCT XD CN VN)
Đơn vị tính: %
TT Đơn vị (sản phẩm)
1 Điện sản xuất
TĐ Điện lực VN
Các đơn vị khác
Điện nhập khẩu từ Trung Quốc
Điện thương phẩm
Nông, Lâm nghiệp & Thuỷ sản
Công nghiệp & Xây dựng
Thương nghiệp & K.Sạn NH
Quản lý & Tiêu dùng dân cư
Các hoạt động khác
2 Than sạch (TĐ CN ThanKhoáng sản VN)
3 Alumin
4 Quặng Apatit
5 Dầu thô
Trong nước
Nước ngoài
6 Khí đốt (khí thiên nhiên)
7 Khí hóa lỏng (LPG)
8 Xăng, dầu các loại
9 Polypropylen
10 Thép các loại (TCT Thép VN)
11 Động cơ điện các loại (TCT TB Điện)
12 Động cơ diezen (TCT MĐL&MNN)
13 Máy công cụ (TB Công nghiệp)
14 Biến thế điện (TCT TB Điện)
15 Phân đạm U rê
Tập đoàn CN Hóa chất VN
Hà Bắc
Ninh Bình
Tập đoàn Dầu khí QG VN
Phú Mỹ
Cà Mau
16 Phân lân (TĐ Hóa chất VN)
17 Phân NPK (TĐ Hóa chất VN)
18 Phân DAP (TĐ Hóa chất VN)
19 Thuốc trừ sâu (TĐ Hóa chất VN)
20 Axit (H2SO4) thành phẩm (TĐ Hóa chất VN)
21 Xút (NaOH) thành phẩm (TĐ Hóa chất VN)
22 Lốp xe máy (TĐ Hóa chất VN)
23 Lốp ô tô, máy kéo (TĐ Hóa chất VN)
24 Ắc quy (TĐ Hóa chất VN)
25 Tổng số chất tẩy rửa (TĐ Hóa chất VN)
26 Ôtô tải các loại (TCT Máy động lực & MNN)
27 Máy kéo xe vận chuyển (TCT Máy động lực & MNN)
28 Máy xay sát lúa gạo (TCT Máy động lực & MNN)
29 Sợi toàn bộ (TĐ Dệt may VN)
30 Vải các loại (TĐ Dệt may VN)
31 Quần áo các loại (TĐ Dệt may VN)
32 Giấy các loại (TCT Giấy VN)
33 Thuốc lá bao các loại (TCT Thuốc lá VN)
34 Bia các loại
TCT CP BRNGK Hà Nội
+ Thương hiệu Hà Nội
+ Khác
TCT CP BRNGK Sài Gòn
+ Thương hiệu Sài Gòn
+ Khác
35 Dầu thực vật (toàn TCT)
Vocarimex
36 Xi măng (TCT XD CN VN)
37 Clanhke (TCT XD CN VN)
Đơn vị tính: %
TT Đơn vị (sản phẩm)
1 Điện sản xuất
TĐ Điện lực VN
Các đơn vị khác
Điện nhập khẩu từ Trung Quốc
Điện thương phẩm
Nông, Lâm nghiệp & Thuỷ sản
Công nghiệp & Xây dựng
Thương nghiệp & K.Sạn NH
Quản lý & Tiêu dùng dân cư
Các hoạt động khác
2 Than sạch (TĐ CN ThanKhoáng sản VN)
3 Alumin
4 Quặng Apatit
5 Dầu thô
Trong nước
Nước ngoài
6 Khí đốt (khí thiên nhiên)
7 Khí hóa lỏng (LPG)
8 Xăng, dầu các loại
9 Polypropylen
10 Thép các loại (TCT Thép VN)
11 Động cơ điện các loại (TCT TB Điện)
12 Động cơ diezen (TCT MĐL&MNN)
13 Máy công cụ (TB Công nghiệp)
14 Biến thế điện (TCT TB Điện)
15 Phân đạm U rê
Tập đoàn CN Hóa chất VN
Hà Bắc
Ninh Bình
Tập đoàn Dầu khí QG VN
Phú Mỹ
Cà Mau
16 Phân lân (TĐ Hóa chất VN)
17 Phân NPK (TĐ Hóa chất VN)
18 Phân DAP (TĐ Hóa chất VN)
19 Thuốc trừ sâu (TĐ Hóa chất VN)
20 Axit (H2SO4) thành phẩm (TĐ Hóa chất VN)
21 Xút (NaOH) thành phẩm (TĐ Hóa chất VN)
22 Lốp xe máy (TĐ Hóa chất VN)
23 Lốp ô tô, máy kéo (TĐ Hóa chất VN)
24 Ắc quy (TĐ Hóa chất VN)
25 Tổng số chất tẩy rửa (TĐ Hóa chất VN)
26 Ôtô tải các loại (TCT Máy động lực & MNN)
27 Máy kéo xe vận chuyển (TCT Máy động lực & MNN)
28 Máy xay sát lúa gạo (TCT Máy động lực & MNN)
29 Sợi toàn bộ (TĐ Dệt may VN)
30 Vải các loại (TĐ Dệt may VN)
31 Quần áo các loại (TĐ Dệt may VN)
32 Giấy các loại (TCT Giấy VN)
33 Thuốc lá bao các loại (TCT Thuốc lá VN)
34 Bia các loại
TCT CP BRNGK Hà Nội
+ Thương hiệu Hà Nội
+ Khác
TCT CP BRNGK Sài Gòn
+ Thương hiệu Sài Gòn
+ Khác
35 Dầu thực vật (toàn TCT)
Vocarimex
36 Xi măng (TCT XD CN VN)
37 Clanhke (TCT XD CN VN)