Quản lý bài viết

Chi tiết

2015-07-16 00:00

Thông báo về khoá học "Khuôn khổ quốc tế cho một toà án điển hình"

Tạo bởi: admin Ngày tạo: 7/16/2015 12:23:20 AM
Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapore do Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Singapore - Bộ Ngoại giao Singapore đồng chủ quản, tổ chức khoá học "Khuôn khổ quốc tế cho một toà án điển hình" (International Framework for Court Excellence). Thời gian: Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 năm 2015 (8h30-16h00) Địa điểm: Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapre (Phòng 401, toà nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội). Khoá học do giảng viên nước ngoài dạy bằng ti Trong khuôn khổ hợp tác ASEAN, Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapore do Học viện Ngoại giao - Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Singapore - Bộ Ngoại giao Singapore đồng chủ quản, tổ chức khoá học "Khuôn khổ quốc tế cho một toà án điển hình" (International Framework for Court Excellence). 
Thời gian: Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 năm 2015 (8h30-16h00) 
Địa điểm: Trung tâm đào tạo Việt Nam - Singapre (Phòng 401, toà nhà Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội). 
Khoá học do giảng viên nước ngoài dạy bằng tiếng Anh, không có phiên dịch. 
Chỉ tiêu: 02 
Đề nghị các công chức có nhu cầu tham dự khoá đào tạo nêu trên liên hệ với đ/c An (email: anntt@moit.gov.vn) để lấy form đăng ký. Bản đăng ký kèm công văn cử đi học của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 17 tháng 7 năm 2015.