Quản lý bài viết

Chi tiết

2015-07-16 00:00

Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Thạc sĩ Khoa học bền vững

Tạo bởi: admin Ngày tạo: 7/16/2015 12:27:52 AM
Năm 2015, Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện tuyển sinh đào tạo các chuyên ngành Thạc sĩ biến đổi khí hậu và Thạc sĩ Khoa học bền vững.
Vụ Tổ chức cán bộ thông báo chương trình tuyển sinh theo file đính kèm. Đề nghị các công chức có nhu cầu dự tuyển gửi hồ sơ kèm công văn cử đi học của đơn vị về Vụ Tổ chức cán bộ (đợt 1: trước 07/3/2015; đợt 2: trước 07/8/2015) để trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt./.