Quản lý bài viết

Chi tiết

2015-07-16 00:00

Thông báo Tuyển sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng Cao cấp Lý luận chính trị

Tạo bởi: admin Ngày tạo: 7/16/2015 12:24:16 AM
Vụ Tổ chức cán bộ thông báo tuyển sinh các lớp hoàn chỉnh kiến thức Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung, năm học 2015 - 2016 tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh như sau:
     1. Đối tượng, tiêu chuẩn:
     - Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh này và tương đương.
     - Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
     - Có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp (gồm các cơ sở đào tạo: Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyền truyền, Học viện Chính trị khu vực I).
     2. Hình thức đào tạo, thời gian mở lớp:
     Hình thức đào tạo: Không tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 419 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
     Thời gian khai giảng: Dự kiến tháng 10 năm 2015.
     3. Hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ:
     Hồ sơ: Mỗi học viên 01 bộ (theo mẫu của Học viện, phát hành tại Phòng 909, nhà A17, Vụ Quản lý đào tạo).
     Thời hạn nhận hồ sơ: từ ngày 15/5/2015 đến ngày 31/7/2015.
     Đề nghị các công chức đủ điều kiện tham dự khoá đào tạo chuẩn bị hồ sơ kèm công văn cử đi học của đơn vị gửi về Vụ Tổ chức cán bộ trước ngày 25/7/2015 để tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ.