Quản lý bài viết

Chi tiết

2015-07-16 00:00

Viện Nghiên cứu Thương mại thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015

Tạo bởi: admin Ngày tạo: 7/16/2015 12:26:46 AM
Viện Nghiên cứu Thương mại thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 với các nội dung sau:
Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại: Mã số: 62.34.01.21 
Hình thức và thời gian đào tạo: Hình thức đào tạo tập trung: 3 năm (nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu, và sinh hoạt khoa học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo). Hình thức đào tạo không tập trung: 4 năm, trong đó nghiên cứu sinh có ít nhất 12 tháng học tập, nghiên cứu tập trung liên tục tại Viện Nghiên cứu Thương mại. 
Chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh: Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2015 của Viện Nghiên cứu Thương mại là 10 nghiên cứu sinh. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển. 
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20/4/2015 đến 16h00 ngày 14/8/2015. 
Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào cuối tháng 8/2015 tại Viện Nghiên cứu Thương mại. 
Địa chỉ liên hệ: 
Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo - Viện Nghiên cứu Thương mại 46- Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội. 
Số điện thoại: (04) 3.8262720. 
Website:http//www.viennghiencuuthuongmai.com.vn.