Văn bản pháp quy

Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
19/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương 20/07/2012
04/2011/TT-BKHĐT Thông tư Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư 31/03/2011
02/2011/TT-BKHĐT Thông tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2011
77/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Chính phủ 30/11/2010
312/QĐ-TTg Quyết định Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê Chính phủ 02/03/2010
10/2007/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam Chính phủ 23/01/2007
04/2003/QH11 Luật Thống kê Quốc hội 17/06/2003